Klassförsäljning – skatterregler

 
Det finns regler man som skolklass måster förhålla sig till för inte få problem med världens
effektivste skatteverk.

Skolklasser ska inte betala skatt på pengar de tjänar på försäljning. MEN det gäller att på kvitto till kunder att det står skolans namn samt att pengarna sätts in på ett konto i skolansnamn. I annat fall kan man få problem.

Om skolklassen består av myndiga elever ska full skatt erläggas på förtjänsten av sålda varor. Anledningen till att skatteverket skattebefriat icke myndiga skolinsammlingar beror på att man ser det som en del av utbildningen och pengarna får fritt användas för gemensamma ändamål.

Exakta ord från skatteverket
”Skolklasser samlar ofta ihop pengar till t.ex. skolresor genom att utföra enklare arbeten.  Om skolan står som betalningsmottagare behöver den normalt inte betala skatt eller sociala avgifter på ersättning för  elevernas arbete. Arbetet ses då som ett led i utbildningen på grundskole- eller gymnasienivå, och skolan får fritt använda
 pengarna för skolresor eller liknande gemensamma ändamål.”

Om vuxna elever, på t.ex. högskolenivå, arbetar ses det däremot normalt som lön för respektive elev. Utbetalaren ska då
både dra skatt och betala socialavgifter.”

Länk till skatteverket